Информационен бюлетин
Брой 1(13), м. януари, 2005

Случай на месеца: Публична ли е информацията за частни фирми, финансирани от бюджета?
Фани Давидова, ПДИ

Случай:
Публична ли е информацията за частните фирми, спечелили проекти, финансирани със средства от републиканския бюджет. Това е въпрос поставен от колегите ни от Варна.
Конкретният повод е отказ на главния експерт на “Връзки с обществеността” от Дирекция “Регионална служба по заетостта” във Варна, да предостави имената на фирмите от региона, спечелили проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Служителката предоставя информация за броя на фирмите, но отказва да назове имената им, тъй като това било “конфиденциална информация”.

Коментар:
Няма никакво съмнение, че исканата от колегите информация е обществена и следва да бъде предоставена.
Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” е програма на Министерство на труда и социалната политика, с която се цели осигуряване на заетост на безработни лица, получаващи социални помощи.

Това става, като на потенциалните работодатели се отпускат средства, с които се поемат заплатите и допълнителните възнаграждения на наетите безработни. За включване в програмата като работодатели, могат да кандидатстват частни и държавни търговски дружества, нестопански организации и др.

Както се вижда въпросната програма, първо - тя се финансира със средства от бюджета и второ - се изпълнява от компетентен държавен орган, несъмнено задължен да предоставя информация по ЗДОИ. Задължението за публичност е и за подизпълнителите на тази програма - работодатели, получили финансиране от бюджета, за да наемат безработни .

Странен е отказът на служителката в Дирекция “Регионална служба по заетостта” във Варна да предостави имената на спечелилите работодатели, защото те самите едва ли биха искали да останат анонимни. Очевидно под мотива за отказ - “конфиденциалност на информацията” стои зле разбраната разпоредба на чл.37, ал.1,т.2 от ЗДОИ, в която като основание да се откаже информация са посочени - защита на интересите на трето лице и липсата на негово изрично съгласие да се предостави информация за него. Цитираната разпоредба обаче, не би могла да се приложи изобщо към нашия случай, тъй като когато въпросното “трето лице” също е получило пари от бюджета, то тогава информацията се предоставя веднага, без да се иска неговото съгласие за това. Какви интереси биха могли да бъдат засегнати със съобщаването на имената на спечелилите честно проекти, по обявена държавна програма, по която те извършват регламентирана в закон дейност?

Сходен е и въпросът с публичността на информацията, свързана с изпълнителите на широко обсъжданите демонстрационните проекти, осъществени от частни лица и заплатени със средства от формирания бюджетен излишък. Често се отказват имената на спечелилите проекти, както и сумите, които са получили за изпълнението на проектите, основно с мотива защита на интересите на изпълнителите.

Отказвайки подобна информация, администрацията едва ли успява да защити нечии интереси. По-скоро се постига обратния ефект - възникват съмнения относно честността на проведения конкурс и спечелилите в него.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP