Информационен бюлетин
Брой 1(13), м. януари, 2005

От съдебната зала: Властта превръща ЗДОИ в бягане с препятствия
Чиновниците се стремят да обезсърчат гражданите, търсещи информация, твърди председател ят на ЦНО в Разград

Георги Милков е председател на Центъра на неправителствените организации, който обединява 7 граждански структури в Разград. Един от основателите на БСЧИГП в града, той е добре познат в средите на третия сектор. От месец септември миналата година до сега центърът, оглавяван от Милков, е отправил към кмета на Разград Венелин Узунов 24 заявления за достъп до обществена информация. В определения от закона срок не са получени сведения по нито един от зададените въпроси. В отговор на отказите, по-голямата част от които са мълчаливи, ЦНПО е подал жалба в съда. В момента в окръжната магистратура на Разград вървят или предстои да бъдат насрочени общо 24 процеса по ЗДОИ. С него разговаря Стела Ковачева, координатор на ПДИ, Разград

Господин Милков, как стана така, че всички подадени от вас заявления по ЗДОИ се превърнаха в съдебни процеси?

Не бих могъл да отговоря на въпроса, защото моето и на колегите ми желание беше не да започваме съдебни спорове, а да получим информация, по проблеми, които касаят всички граждани на Разград. За жалост вместо да ни предостави отговорите, които дължи на обществото, кметът Венелин Узунов, предпочете да запази мълчание. Затова потърсихме правата си по съдебен ред.

Каква точно информация искахте и Ви бе отказана?

Заявленията са 24, но бих групирал въпросите в няколко направления. Искахме да знаем при какви условия администрацията предоставя общински помещения за ползване на политически партии, спортни клубове, неправителствени организации, какъв е редът и начинът за ползване на публичните регистри в общината. Интересуваха ни средствата, отделени от бюджета, за командировки у нас и в чужбина на кмета и заместниците му, сумите за служебните мобилни телефони на чиновниците, плащани с бюджетни средства. Питали сме дали е изплащано възнаграждение от общинската хазна на общински съветници от БСП мнозинството за извършени консултантски или юридически услуги на администрацията, след като има назначен персонал за това. Имаме и въпрос за суми, преведени на партийния вестник “Дума”, без да е ясно защо той е предпочетен за реклама. Интересували сме се от това как са провеждани конкурси за обществени поръчки, финансирани изцяло от общината. Въпреки, че въпросите ни са разнообразни отговорът е един - отказ. Повечето пъти мълчалив, рядко придружен с някакво абсурдно обяснение.

Какви обяснения сте получили?

На въпроса какви пари са привеждани на “Дума” ни отговориха, че няма да ни кажат, защото редакцията на вестника, която се явявала 3-то лице, не дава съгласие нейни фирмени тайни да се съобщават. Ние не се интересуваме от тайните на търговското дружество, а от средствата на разградските данъкоплатци, разходвани в едно или друго направление. Изненадаха ни и с още по-големи абсурди. За да отклонят желанието ни да узнаем колко пари ни струват командировките на кметския екип, обявиха тази информация за класифицирана като служебна тайна. Ние пък отправихме питане към кмета, да ни обясни по какви критерии решава коя категория сведения следва да се счита за служебна тайна.

Считате ли, че завеждането на дела е единственият начин да получите информацията, полагаща ви се по ЗДОИ?

За сега, като че ли друг път няма. Чиновниците използват ЗДОИ, като колчета за слалом, за да ни слагат препятствия по трасето. Дори служителите на Темида, в лицето на два състава на Разградския Окръжен съд, които вече гледат част от делата ни, отделят по-голямо внимание на формалната страна на иска. Поредица от заседания бяха отложени по искане на общината, за да се легитимирам аз, като представител на ЦНПО. Направих го, но питам, има ли значение дали искам информацията като представител на неправителствена организация или като обикновен гражданин и данъкоплатец. По същество, аз питам къде отиват нашите пари, а задължение на властта е да се отчита пред данъкоплатците.

Обществената практика у нас в момента изобилства от приоми, които целят да обезсърчат гражданите, потърсили обществена информация. Когато, опирайки се на нормите на ЗДОИ, докажем, че сме прави, надявам се, че ще променим и чиновническите нагласи. В крайна сметка вярвам, че ще дойде време, когато местната власт и кметът в Разград ще ни казват това което са длъжни, без дори да ги питаме.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP