Информационен бюлетин
Брой 12, м. декември, 2004

Наблюдение на практиките: Сайт за незрящи и “Харта на клиента” улесняват обслужването в Областна администрация - В. Търново
Светослав Стефанов, координатор на ПДИ, Велико Търново

Сайтът на областна управа Велико Търново може да се ползва и от незрящи. Официалната презентация на нововъведението бе през февруари 2004 г. Само за периода март - септември има отчетени над 350 посещения в него. Уеб-страницата беше тествана от Виктор Любенов - компютърен специалист, който работи в брайловата печатница на Съюза на слепите в България и е сътрудник на фондация "Хоризонти". Неправителствената организация подпомага хора със зрителни увреждания в сферата на образованието, информационното обслужване и професионалната реализация. Подобна практика за улесняване на достъпа до информация от хора в неравностойно социално положение за съжаление не е масова. Според г-н Любенов, бездействието или бавното действие на институциите са причините за липсата на решения в тази насока. Едно от изключенията е www.vt.government.bg, допълва той.

Областната администрация във Велико Търново е първата, в която е приета т. нар. “Харта на клиента”. В нея се съдържат стандарти за качествено извършване на административните услуги за физически и юридически лица. Документът е утвърден от областния управител Красимир Генчев в изпълнение на правителствената стратегия за модернизация на държавната администрация и правителствената програма за подобряване на административното обслужване. Целта е чрез хартата гражданите да бъдат максимално улеснени и облекчени от администрацията, както и да се пести тяхното време.

“Хартата на клиента” съдържа и нормативните актове, които определят правата на гражданите при административно обслужване. В разбираем и достъпен стил са обяснени правомощията на областния управител, структурата на Областната администрация, посочени са сроковете за отговор и начините за обжалване на административни актове. Специално място в документа е отделено за разяснения по прилагането на Законите за достъп до обществена информация и за защита на личните данни.

Стандартите, заложени в “Хартата на клиента”, предвиждат улеснен достъп до различните услуги, внимателно и любезно обслужване от страна на служителите, достъпен отговор в определените срокове и др. Документът съдържа информация за това какво отношение могат да очакват гражданите при административно обслужване. Има указания към кого и как те да се обръщат с молби и жалби, ако са недоволни от качеството и срока на извършената административна услуга, както и вариантите на отговорите, които могат да получат.

Клиентите на областна управа във В. Търново имат възможност да попълват специална анкета, в която да изразяват удовлетвореността си от обслужването, или да направят това във форума на интернет страницата на администрацията.

Наскоро областна управа във В. Търново получи и друго признание за предлаганите възможности за добро административно обслужване. Интернет сайтът на администрацията беше номиниран в уеб-конкурса БГ Сайт 2004 “Тръгни от тук” в категорията “Правителство и закон”. За участие в тази категория бяха регистрирани общо 12 сайта, като този на областна управа бе един от четирите номинирани за награда.

Стандарти на административното обслужване

1. По-лесен достъп до нашите услуги
- Областна администрация - Велико Търново започва работа в 9,00 часа и приключва работния си ден в 17,30 часа. От 12,00 до 12,30 часа има регламентирана почивка за всички служители. Всеки петък от 13,00 часа е приемен ден на областния управител. За Ваше удобство можете да уговорите предварително точния час за среща на телефон 062/600-464. Приемния ден на заместник областния е всеки четвъртък от 14.00 часа.
- В сградата има приемна зала, както и информационно табло, на което е изложена най-важната и актуализирана информация, която би Ви била полезна.
- Поставени са указателни табели, с описание на вида административни услуги, извършвани от областна администрация.
- На Ваше разположение има паркинг пред сградата и са предприети нужните мерки да направим нашата сграда достъпна за хора с увреждания. За целта северният вход на сградата е специално реконструиран за улесняване на тяхното придвижване.
- На интернет страницата на Областна администрация - В. Търново можете да намерите основни форми и заявления, молби и жалби във вид на формуляри. Те имат само препоръчителен характер. В приложенията са посочени най-често изискуемите документи при подобен тип ситуации.
- Нашата интернет страница е специално разработена по начин, който дава възможност незрящи граждани да получат достъп до съдържащата се в нея информация.

Из “Харта на клиента” достъпна на:
http://www.vt.government.bg/documents/harta.doc


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP