Информационен бюлетин
Брой 12, м. декември, 2004

Приключения със заявления: Къде и кой съхранява договора за ТЕЦ “Марица Изток-2”
Фани Давидова, ПДИ

Предисторията и фактите

Националната Електрическа компания ЕАД (НЕК) е създадена като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие и седалище в гр. София.

През 2000 г. след преобразуване на дружеството, от него са отделени няколко нови държавни дружества, сред които и ТЕЦ “Марица-Изток 2”.

Нашата история, започва през 1998 г. (ТЕЦ “Марица-Изток 2” е още в НЕК ЕАД ), когато е обявен и проведен търг за доставка и монтаж на парна турбина за втори блок на централата. Тогава все още няма закон за обществените поръчки, който да гарантира прозрачност при осъществяването на подобни дейности.

През 2004 г. репортерът Милена Димитрова, работеща за телевизионното предаване “На чисто” се връща към въпросната 1998 година, за да провери обстоятелствата около провеждането на въпросния търг. Процедурата отдавна е приключила, турбината отдавна е доставена и монтирана, няма никаква видима причина инфор-мацията за този търг да бъде скрита и отказана.

Да, ама не! - както казват някои други водещи в други телевизионни предавания.

Приключението

1. През юни Милена Димитрова изпраща заявление за достъп до обществена информация, адресирано до изпълнителния директор на НЕК. Със заявлението, репортерката иска да получи копие от “Цялата налична документация по тръжната процедура, проведена от НЕК през 1998 г. за доставка и монтаж на парна турбина за втори блок на ТЕЦ “Марица-Изток 2”.

От НЕК отговаря изпълнителният директор:
Първо, ние сме търговско дружество и като такова нямаме задължение да предоставяме информация по реда на ЗДОИ, и
Второ, от 2000 година ТЕЦ “Марица-Изток 2” не е в системата на НЕК, а самостоятелно търговско дружество, така, че питайте си ги тях.

2. През септември Милена Димитрова (следвайки съветите на изпълнителния директор на НЕК ) отправя искането си към директора на ТЕЦ “Марица-Изток 2”.
От ТЕЦ “Марица-Изток 2” отговарят:
Първо, исканите от вас документи се намират в НЕК и затова препращаме заявлението Ви при тях.
Второ, при нас се съхраняват постъпилите предложения за участие в тръжната процедура, но тях можем да ви ги предоставим, само след като питаме участниците в търга дали са съгласни. Вече сме предприели стъпки в тази посока.

3. От НЕК също отговарят:
Първо вече сме Ви отговаряли по този въпрос, но въпреки това, пак ви напомняме, че въобще не сме задължени да ви предоставим тази информация, защото сме търговско дружество, и
Второ, Вие искате информация, която се отнася до отношения на дружеството с трети лица, а това противоречи на целта на ЗДОИ, разписана в чл.2, ал.1.

Вдъхновено от оказа на НЕК ЕАД, ръководството на ТЕЦ “Марица-Изток 2“ забравя за предпри-емането на стъпките за получаване на съгласие от участниците в търга, които е обещало да извърши и да попита участниците в търга съгласни ли са техните оферти да бъдат предоставени.

Почти Хепи Енд

Като последна възможност, през декември репор-терът Милена Димитрова подаде заявлението си до министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев, който упражнява правата на едноличен собственик в дружеството. В отгово-рът си до нея, министър Ковачев обещава да изиска документите от двете предприятия и да ги предостави на журналистката. Тя все още чака...

Изводите

Къде и кой съхранява документите по проведения търг за доставка и монтаж на парна турбина за втори блок на ТЕЦ “Марица-Изток 2“ не става ясно.
Винаги когато се отказва информация от подобен вид възникват основателни съмнения за корупция или извършени нередности. Дори и по-късно информацията да се предостави, обикновено съмненията продължават да се носят във въздуха.

Съществува нормативна празнота по отношение на предоставянето на обществена информация от страна на търговците дружества - монополисти, особено на онези, предоставящи обществени услуги като водоснабдителна, топлоснабдителна, електроснабдителна и пощенска. Дори потребителите трудно се добират до елементарна информация, свързана с дейността на тези дружества и качеството на техните услуги.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP