Информационен бюлетин
Брой 12, м. декември, 2004

Обществено обсъждане на Прeдложението за изграждане на ядрена централа на площадка Белене ще се проведе на 7 януари 2005 г. от 10:00 ч. в зала 8 на НДК.

Материалите, свързани с предложението за изграждане на ядрена централа на площадката на Белене, ще бъдат на разположение на всички заинтересовани физи-чески и юридически лица всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в стая 525 на Министер-ство на енергетиката и енергийните ресурси - София, ул. “Триадица” №8.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP