Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

Информация за имуществото на словашките държавни служители ще се публикува в Интернет от октомври
Новинарска агенция на Чехия(CTK), 04 октомври 2004

Нов словашки закон, който е в сила от началото на октомври, предвижда строг обществен контрол не само върху дейността на словашките политици - от президента до кметовете и служителите в областните управи, но също и на конституционните съдии, ректорите и деканите на държавните университети и директора на Словашката разузнавателна служба.“Новият Закон за борба с конфликти на интереси задължава всички лица, заемащи висши държавни длъжности да предоставят за публикуване информация за имотното си състояние и участието им в търговски предприятия. В случай на неизпълнение на задълженията им, нарушителите могат да бъдат отстранени от длъжност.“Имуществени декларации ще бъдат задължени да подават не само лицата, заемащи висши държавни длъжности, но и техните съпруги (или съпрузи), както и децата, които живеят с тях. “Предоставената информация ще бъде публикувана в Интернет от парламентарна комисия, наблюдаваща за конфликт на интереси сред държавните служители. Комисията ще предлага и евентуални санкции при неизпълнение на закона.

Според новия закон например, членове на парламента на Словакия не могат да бъдат изпълнителни директори на компании, или членове на управителни или надзорни съвети. Те няма да могат да сключват договори и споразумения, но все пак ще могат да останат акционери или партньори в компании, в които нямат ръководни функции. Освен това, ако занапред в Словашкият парламент се обсъжда закон, засягащ определена икономическа сфера, депутат, който има евентуални интереси в нея, ще е задължен предварително да уведоми ръководството на парламента за това. Предста-вители на съюза "Спрете конфликта на интереси", който обединява десетки неправителствени организации и лобира за приемането на подобен закон от 2002 г. смятат, че законът е сериозна стъпка в борбата срещу корупцията, но едва ли би могъл да бъде напълно ефективен. "Досега се возихме на “Трабант”, искахме “Мерцедес”, но получихме “Шкода”, на шега коментира Емилия Сичакова, президент на Словашкия клон на Прозрачност без граници (Transparency International).

Transparency International (Прозрачност без граници), единствената международна организация, посветила изцяло усилията си за борба с корупцията, обединява гражданското общество, бизнеса и прави-телството в глобална коалиция.

Чрез международния си секретариат и своите независими клонове в над 80 държави, Transparency International, работи на национално и международно ниво, за да премахне търсенето и предлагането на корупционни практики.
Целта на Transparency International не е да разкрива нередности в индивидуални случаи - това е по-скоро работа на журналистите. Организацията се стреми към по-дългосчни ефекти в борбата срещу корупцията, като фокусира усилията си върху превенцията и провеждането на необходимите реформи и наблюдава работата на важни национални институции.

Transparency International разглежда достъпа до информация като едно от най-важните средства за борба с корупцията.

Критиките са основно насочени към това, че изпълнението му ще се следи от парламентарна комисия, която ще предлага и евентуалните наказания. "Във Великобритания например, тези въпроси се обсъждат направо в парла-ментарна зала, като по този начин предложенията и наложените санкции стават общоизвестни”, продължава Емилия Сичакова. Предста-вителите на “Спрете конфликта на интереси” не одобряват и факта, че лицата, заемащи висши държавни длъжности ще могат да запазват акциите си в търговски дружества. Депута-тите обаче смятат, че въвеж-дането на подобно ограничение би нарушило конституционните им права. Правителството на Микулас Дзуринда също настояваше за по стриктни разпоредби, но в крайна сметка депутатите приеха собстве-ното си предложение за Закон относно конфликта на интереси.

Превод от английски Николай Мареков


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP