Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

ПДИ изготви Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда
Дарина Палова, Кирил Терзийски, ПДИ

Докладът бе изготвен в рамките на проект “Оценка на състоянието на достъпа до информация за околната среда и участието на обществеността”, финансиран от Инициативата за достъп на Института за световни ресурси (The Access Initiative). През 2002 г. The Access Initiative започна работата в девет държави (Индия, Индонезия, Мексико, САЩ, Тайланд, Уганда, Унгария, Чили, Южна Африка), след тях се включиха 14 нови страни, между които и България, като във всяка от страните се създаде екип от експерти, които да приложат разработената от The Access Initiative методология на местно ниво.

Методологията се основава на база данни, в която се въвеждат относимите разпоредби от законодателството, както и събраната информация за конкретни случаи, отразяващи практиката по прилагането му относно достъпа до информация, участието на обществеността и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда (трите принципа заложени в Орхуската конвенция). Въвежда се и информация за усилията, полагани от страна на държавата за повишаване на капацитета както на администрацията, така и на гражданите - за да могат последните да упражняват ефективно своите права. Впоследствие всеки от въведените случаи получава оценка по предварително зададени индикатори. Въз основа на събраната информация и получените оценки се изготвя докладът.

В българския екип, работещ по проекта участваха експерти от Програма Достъп до Информация и Екологичното сдружение “Природа назаем”, които подбраха следните случаи.

При оценка състоянието на достъпа до информация са анализирани случаи в няколко категории:
1. Предоставяне на информация за аварийни замърсявания на околната среда - замърсяване на морската вода и крайбрежните зони на гр. Варна с нефт в резултат на авария с кораба Moon lake; умишлен горски пожар в Национален парк “Пирин” над гр. Разлог през юли 2003 г. и замърсяване на река Струма от голям свиневъден комплекс край Благоевград;
2. Предоставяне на информация, получена в резултат на извършвания от държавата постоянен мониторинг на качеството на въздуха и питейната вода - в градовете София и Благоевград;
3. Достъп до информацията, съдържаща се в докладите за състоянието на околната среда - Зелена книга за 2001 г.;
4. Достъп до информация за резултатите от собствения мониторинг, който някои предприятия са длъжни да извършват - “Химко” АД-Враца и АЕЦ “Козлодуй”.

При оценката на участието на обществеността са изследвани и анализирани случаите - изгаряне на двигателите на ракетите СС 23 в с. Габровница, област Монтана и изграждането на АЕЦ “Белене”.

В раздела достъп до правосъдие бе включен само анализ на действащото законодателство, тъй като индикаторите за оценка на конкретни случаи бяха в процес на подготовка от The Access Initiative.

В категорията усилия за повишаване капацитета на администрацията и гражданите е анализирана дейността в тази насока на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Министерство на образованието и науката и общините Благоевград и Враца.

Първоначалният вариант на доклада е достъпен на Интернет страницата на ПДИ (http://www.aip-bg.org/news_bg.htm). В момента той е изпратен на представители на изпълнителната власт и неправителствени организации, за да се запознаят с неговото съдържание и дадат своите препоръки и мнения. Предстои ПДИ да представи окончателния доклад, с отразените препоръки в края на м. ноември.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP