Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

Впечатлена съм от това как общината общува с гражданите
Таня Рангелова, старши експерт в ЦИАОГ в община Сливен

Какво те впечатли в Холандия?

Нашите домакини ни показаха какво означава сериозна работа. От сутрин до вечер почти всекидневно бяхме на лекции. Там няма кафе паузи и почивки. Когато се работи, се работи сериозно.

Какво сравнение можеш да направиш между холандската и българската община? Как холандската община общува с гражданите?

В нашата група аз бях единствен представител на българска община. Холандската община е отворена и открита за диалог с хората. Там видяхме на практика един консенсусен модел. Общественото участие е в основата на решаването на всички проблеми и въпроси.Сформират се граждански комитети, нещо като нашите обществени съвети. Без мнението на гражданите общината не предприема никакви стъпки. За всеки въпрос се организират обществени допитвания, чрез различни комуникационни канали, като се започне от информация по всички медии, раздаване на листовки, срещи по квартали и се стигне до Интернет. Там 80% от населението използва активно интернет за връзка с местната власт и общинската администрация. Най-активни потребители на Интернет са възрастните и хората с увреждания. Нещо важно - принципът на дуализма е залегнал в живота на холандската община. Той се изразява в това, че кметът се назначава от кралицата за срок от 6 год., а общинският съвет се избира от народа за мандат 4 години. Този баланс носи много предимства на холандската община. Кметът е задължен със закон да осигурява обществено участие и да публикува годишен доклад доколко е осигурил обществено участие в живота на общината.
Във всяка община има отделни интернет страници за младите хора и за общинския съвет. Със звук и картина всеки гражданин може да проследи заседанията на местния парламент.

Какво от видяното можеш да приложиш в своята работа?

Изключително много полезни практики пряко кореспондират с нашата работа. Посетих в Холандия Центъра за информация и услуги на гражданите. Това, което ме зарадва, че организацията на работа, дори начинът, по който са ситуирани работните места, е като в нашия Център. Обслужването тип ”едно гише” е като българския модел. Само че с една съществена разликатам вече има електронна община, на практика и се предлагат онлайн много услуги. Спестено е ходенето на гражданите до сградата на общината. Цяло звено от 35 човека в една община - Дордрехт, малко по-голяма от нашата, отговаря за връзките с обществеността. Но не протоколни връзки, а връзки с гражданите, с населението. Тези специалисти не само следят какви послания изпраща общината към своите жители, но и приемат”сигнали” от хората - т.н. обратна връзка. Ежедневно се актуализират всички информационни потоци, които изтичат към гражданите. За мен лично бяха много полезни и срещите с представители на институцията “Национален омбудсман”, както и със специализираното звено Парламентарен информационен център.

Много важни изводи можем да направим по отношение на законодателството в сферата на достъпа до обществена информация. Макар, че двата закона - нашият и холандският са почти еднакви, приложението им зависи и от манталитета ни.

Интервю на Веселина Седларска, ПДИ

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP