Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

Почти няма администрация, която да не прилага ЗДОИ
Владимира Подлесни, Правителствена информационна служба

Г-жо Подлесни, Вие бяхте в групата, осъществила работно посещение в Холандия. Има ли практическа полза за Вас видяното и наученото там?

Пътуването беше много полезно, много добре организирано. Според мен то нямаше никакви недостатъци. Програмата беше направена прекрасно - включваше много срещи, никоя от които не бих определила като излишна. Смятам че всичко, което чух и видях в Холандия, ще послужи в пряката ми работа както с нови идеи за подобряването и, така и за убеждаване на останалите ми колеги и директори в това, че България не е единствената страна, която има проблеми, трудности и спънки в пътя по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Хубавото беше, че Законът беше основен акцент на посещението, а покрай него ние разговаряхме и с представители на различни общини. Засегна се и темата за прилагане на електронното правителство в министерствата и общините. За мен това работно посещение беше изключително полезно и вече съм написала в отчета си до своите началници конкретни идеи, които се надявам да бъдат реализирани в най-скоро време.

Разкажете за поне една от тях, г-жо Подлесни. Включват ли предложенията Ви, например, заявленията по ЗДОИ да полу-чават входящ номер веднага, а не на следващия работен ден, каквато е практиката в МС сега? Това би спестило време на гражданите.

Конкретно предлагам МС да изготви печатна брошура, която да стои в помещенията, където гражданите имат свободен достъп. Целта е те да могат веднага да се запознаят с процедурата по подаване на заявление, начина на обработването му и т.н. Конкретно за завеждането на заявленията ще предложа тези по ЗДОИ да бъдат отбелязвани с входящ номер веднага, още с подаването им в приемната на първото гише на МС. Що се отнася до тези, които пристигат по пощата, те отиват директно в деловодството и там получават входящ номер. Ще предложа нашата web-страница да бъде усъвършенствана така, че да има бланка на заявление, която да бъде попълвана on-line и то да се изпраща директно в ПИС. Регистрацията на тези заявления може да става от оператора, а завеждането - в деловодството. Имам идея да се подготви и реализира център, в който служителите да работят единствено с телефонните обаждания и E-mail-ите на гражданите. Това е свързано с допълнителен човешки ресурс или с преструктуриране на сега съществуващия щат, а идеята е да бъде улеснено обслужването на гражданите.

Мислите ли, че предложенията Ви могат да бъдат полезни освен за централната и за местната власт?

Аз смятам, че местните власти имат достатъчно опит при приемането на заявления. На места има изградена стройна и работеща система. Бих казала, че при нас в ПИС няма проблем с процеса на приемане, разглеждане, изготвяне на отговора и предаването му на гражданите. Системата има възможност за бързо адаптиране към новостите. Разбира се, обслужването може още да се усъвършенства. Желание това да се случи от страна на служителите има. Отделните администрации имат техническата възможност и ресурс това да стане. Все пак за 4 години от приемането на закона мисля, че почти няма администрация, която да не го прилага.

Интервю на Антон Андонов, ПДИ

Владимра Подлесни, Правителствена информационна служба

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP