Информационен бюлетин
Брой 1, м. януари 2004

Гражданин печели дело за достъп до материали на географската информационна система в град Гринуич, Кънектикът, САЩ
В. "Гринуич таймс", 06.01.2004

За втори път в разстояние на малко повече от година общинските служители от Гринуич, щата Кънектикът, САЩ се оказаха на губещата страна в спора дали да се разсекретят въздушни снимки и дигитални карти, съдържащи се е базата данни на общината.

Съдия Хауърд Оуенс - Джуниър от Върховния съд на щата Кънектикът отхвърли жалбата на общината, подадена през ноември 2002 г. срещу решението на щатската Комисия по свобода на информацията да предостави на гражданите достъп до материалите, съдържащи се в географската информационна система на Гринуич.

В жалбата се твърди, че достъпът до подобна информация трябва да бъде ограничен, понеже евентуалното разкриване на подробни данни за инфраструктурата, съоръженията за безопасност, училищата и домовете на известни личности ще доведе до възможни заплахи за сигурността и защитата на правото на личен живот.

Общинската база данни е била разработена през 1997, струвала е около три милиона долара и е била използвана при оценки, съставяне на общински териториални планове и при осигуряване безопасността на населението. В резултат на няколко заявления, снимки и карти са били разкривани на отделни граждани срещу заплащане на такса. През 2002 година компютърен специалист от Гринуич обжалва тази практика пред Комисията по свобода на информацията.

В решението си от седем страници съдия Оуенс изтъква, че общинските служители не са представили конкретни доказателства в подкрепа на тезата, че разкриването на подобна информация ще доведе до непосредствена заплаха за населението. "Загрижеността за обществената сигурност не трябва да се преувеличава и да се превръща в изключение от правото на свобода на информация", твърди съдия Оуенс, който изслуша свидетелите по делото на 26 ноември и излезе с решение на 30 декември 2003. Той също отбеляза, че част от материалите от общинската база данни вече са били достъпни на обществеността в различни форми.

"Общинските служители биха могли да причинят на гражданите неудобството да отиват във всеки един отдел и да искат достъп до обществена информация", пише в решението. "Базата данни на Гринуич е създадена за удобство на работещите в общината и дава възможност всички документи да бъдат достъпни от една система. Това улеснение трябва също да ползва и гражданите."

Ръководителят на общинския съвет Джим Леш сподели, че не е сигурен, дали общината ще обжалва решението на Върховния съд на Кънектикът, но обеща да обсъди въпроса с неговите двама заместника до средата на януари. Той предположи, че общината може да се опита да се възползва от наскоро приетите промени в закона обществените документи, които позволяват на общински служители да променят определена инфраструктурна информация, съдържаща се в общинските бази данни с одобрението на щатското Управление на регионалното развитие.

Ответници по това дело бяха Комисията по свобода на информацията и жителят на Гринуич Стивън Уитекър. Именно последният е подал първоначалната жалба срещу решението на общината с искане да му се предоставят електронни копия на информация, съдържаща се в общинската база данни. Kомпютърният специалист е поискал информацията с намерение да я обработи и използва за "търговски и обществени цели", като например съставяне на оптимални курсове за таксита, оценка и съставяне на безопасни маршрути за предвижване на учениците и други.

В своето решение, съдия Оуенс изтъкна, че гражданинът "внимателно е формулирал заявлението си, искайки достъп до тези части от базата данни, съдържащи фотографии и данъчни оценки и очевидно представляващи обществена информация, като не е поискал достъп до всички данни, някои от които наистина не биха могли да бъдат разкрити."

Видимо доволен, г-н Уитекър заяви, че вече е приготвил лентови устройства, на които да бъде копирана исканата информация. "Радвам се, че съдът разсъждаваше разумно и не уважи аргументите на общината", сподели жителят на Гринуич. "Смятам, че и от мотивите на съдията е ясно, че тези данни би следвало да представляват публично достъпна информация."

Превод от английски:
Николай Мареков


 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP