Информационен бюлетин
Брой 1, м. януари 2004

Върховният административен съд ще решава дали министър Калчев трябва да разкрие съдържанието на договора с Майкрософт
Кирил Терзийски

Както стана ясно на пресконференция на Министъра на държавната администрация Димитър Калчев през май 2002г., той беше успял да заобиколи Закона за обществените поръчки и да вземе решение фирмата, която ще осигури пълен комплект от софтуер за компютрите на цялата държавна администрация да е точно фирмата Майкрософт, с продуктите Windows XP и Office XP, по тригодишен договор за ползване с обща цена 13 650 000 щ.д., подписан лично от министъра.

Още тогава тази новина предизвика незабавна реакция. Появиха се български интернет и компютърни фирми, които попитаха кой и как точно реши, че Майкрософт е най-добрият избор, а не например безплатните софтуерни продукти като операционната система "Linux" и "Open office" или аналогични продукти на фирми като Apple или Corel. Появиха се и въпроси, защо по цената на договора с Майкрософт, който е за 30 000 софтуерни продукта, излиза, че държавата ни плаща средно по 455 щатски долара за пакет, като например през 2001г. Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) е сключила същия договор, но на цена 255 щатски долара за офис пакет.

По същото време в Народното събрание е отправено питане към министър Калчев относно договора, на което той отговаря, че който се интересува от договора с Майкрософт е трябвало да присъства на пресконференцията, на която той вече е съобщил данни за него.

Около месец по-късно народните представители от ОДС Иван Иванов и Стойчо Кацаров решават да упражнят, гарантираното на всеки от чл. 41 от Конституцията ни право да търси, получава и разпространява информация от държавни органи и със заявление искат министърът да им предостави копие от сключения договор. Вместо обаче да предостави договора и всички да се убедят в мъдростта на избора му, г-н Калчев любезно отказва на двамата народни избраници, позовавайки се незнайно защо на чл. 90 от Конституцията, даващ право на народните представители да задават въпроси на министрите, които пък са длъжни да им отговарят. От прецизно формулирания отказ не става ясно как това право на народните представители се явява пречка за упражняване на правото им по чл. 41 от Конституцията, доразвито с цял един закон: Законът за достъп до обществена информация.

Налага се Иван Иванов и Стойчо Кацаров, както и Председателят на ПС на ОДС Надежда Михайлова да отправят към Министър-председателя г-н Сакскобургготски писмен апел за съдействието му за получаване на копие от договора с Майкрософт. Исканото съдействие е получено и министър Калчев получава разпореждане от министър-председателя да предостави на народните представители копие от договора. Между другото тази процедура е пропусната както в Конституцията, така и в Закона за достъп до обществена информация. Някак законодателят е очаквал тези, които имат задължения по закон, да ги изпълняват, а не да се налага всеки път началниците им да дават нареждане. Фактът, че тази процедура е пропусната в закона, я прави и труднодостъпна за обикновения гражданин, имащ право да види договора с Майкрософт точно толкова колкото и двамата народни представители.

По-интересното е че дори след разпореждането на министър-председателя г-н Калчев отново не предоставя договора. Вместо това той предоставя копие от някакво "Открито абонаментно лицензионно споразумение, което НЕ Е исканият договор. Също така под формата на кратка писмена справка министърът дава информация за съдържанието на договора и някои аргументи в полза на избора на фирмата Майкрософт.

Тук не е мястото да бъде коментиран фактът, че през август същите двама народни представители сигнализират Главна прокуратура за нарушение на Закона за обществените поръчки от страна на министър Калчев при сключването на договора с Майкрософт, откъдето получават отговор в стил: "Взехме мерки по сигнала Ви, за резултатите ще бъдете уведомени своевременно" и така вече година и половина.

Както изглежда дотук са налице всички индикации случаят Майкрософт да заприлича на сагата за договора с британската фирма "Краун Ейджънтс" и нежеланието на министър Милен Велчев да покаже същия.

Накрая, в началото на 2003г., упоритостта на Министъра на държавната администрация доведе, търсещите съдействие господа Иванов и Кацаров в офиса на Програма Достъп до Информация. Резултатът от това бе подаването, през февруари 2003г., на едно общо заявление за достъп до информация от двамата народни представители и ПДИ, с което поискахме министър Калчев да предостави не само копие от договора, но и копие от всички документи, свързани с него като оферта, допълнителни споразумения, договор с посредник. И този път получихме отказ! Министърът отново предостави под форма на писмена справка само част от съдържанието на договора, както и аргументите си в полза на избора на фирмата Майкрософт.

Съвсем отделен въпрос от достъпа до информация е този, че ако договорът беше сключен при спазване процедурите на Закона за обществените поръчки, министър Калчев можеше да покаже обсъждани оферти на фирми, конкурентни на Майкрософт, технически параметри на предлаганите от тях софтуерни продукти и изобщо информацията, която е необходима за вземането на едно правилно решение и тежи повече от личните възгледи на един министър.
Така или иначе ПДИ обжалва отказа на министър Калчев и на 18.02.2004г. от 14,00 ч. предстои да се гледа образуваното във Върховният административен съд дело (а.д. № 9502/2003г. по описа на ВАС V-то отделение).


 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP