Информационен бюлетин
Брой 1, м. януари 2004

"Сравнителен анализ на законите за свобода на информацията"
Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) публикува книга за свобода на информацията

В книгата "Свобода на информацията: сравнителен правен анализ" Тоби Мендел, програмен директор на правния отдел на Артикъл 19 (Глобална кампания за свобода на изразяването), се спира на международните стандарти, тенденции и особености на законодателствата уреждащи правото на свобода на информацията. Книгата включва също и анализ на законодателството в десет държави - България, Индия, Япония, Мексико, Пакистан, Южна Африка, Швеция, Тайланд, Великобритания и САЩ, както и две глави посветени на международни организации - Световната банка и Програмата за развитие на ООН.

Във въведението към изданието Абдул Вахид Хан, помощник директор по Комуникациите и информацията към ЮНЕСКО твърди: "Авторът прави авторитетна и в същото време достъпна оценка на законодателството и практиките на правото на свобода на информацията, анализира къде нещата работят и защо. Бихме посъветвали всички читатели да използват книгата, за популяризиране на принципа за максимална откритост и за осигуряване на прилагането му на практика."

Електронна версия на книгата е достъпна на адрес: http://www.article19.org/docimages/1707.pdf

За повече информация, можете да се свържете с Тоби Мендел Артикъл 19, на телефон +1 902 431-3688, или email: toby@article19.org

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP