Снимки от връчването на наградите "Big Brother" за България
28 януари 2008 г., Център за култура и дебат "Червената къща", София

Церемонията Big Brother
Красимир Димитров