Снимки от връчването на наградите "Big Brother" за България
13 април 2005 г., Център за култура и дебат "Червената къща", София