Назад

Начало


 

 

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИ БИГ БРАДЪР
ЗА НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2008 г.

Церемония 2009 г.

 

Номинация 1:
Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) – за извършвано от тях нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства и по-конкретно за проведеното от агенцията информационно дело „Галерия“.
Мотиви:
През 2008 година, стана ясно, че Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е провела информационното дело "Галерия". Информационното дело не е водено съгласно вътрешно-нормативните актове на председателя за оперативния отчет. Сведения са били събирани за  български медии, за издатели, и за главни редактори. През октомври 2008 година ДАНС си призна за неправомерното използване на СРС, а вътрешна парламентарна комисия констатира множество нередности, сред които устни разпореждания на председателя Петко Сертов при воденето на делото. Въпреки официалните изявления на ръководството на ДАНС, че  е готово да декласифицира "Галерия" и да предостави пълен или частичен достъп до делото по Закона за достъп до обществената информация, това все още не се е случило.

Номинация 2:
Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция за информационни технологии и съобщения – за изготвената от тях Наредба № 40 от 2008 г., задължаваща мобилните оператори и интернет доставчиците да запазват данни за електронните съобщения.
Мотиви:
Приемането на Наредбата през януари 2008 г. бе посрещнато с вълна от възмущение и критики от страна на гражданското общество и бизнеса, поради сериозното вмешателство в личната неприкосновеност и кореспонденцията. Наредба № 40 беше обжалвана от ПДИ пред съда (информация за кампанията на ПДИ срещу Наредба 40). В решение от 11.12.2008 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС)  прие, че нормата на чл. 5 от въпросната наредба не дава гаранции за спазване на чл. 32, ал. 1 от Конституцията на РБ, гарантиращ правото на неприкосновенност на личния живот на гражданите. С цитираното решение ВАС отмени чл. 5 от атакуваната наредба.

Номинация 3:
Министерство на вътрешните работи – за неоснователно изискване на лични данни на интернет потребител.
Мотиви:
В края на 2008 г. Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност“ към Главна дирекция „Криминална полиция“  изпраща официално писмо до редакцията на електронното издание „Медиапул“, с което изисква медията спешно да предостави на дирекцията всички компютърно-информационни данни, относно участник в електронния форум на „Медиапул“. Участникът е публикувал изказване, което в последствие е свалено от страницата, поради противоречие с политиката на вестника. Независимо от това, в дирекцията се извършва проверка по случая.

Номинация 4:
Верига магазини “2be” – за незаконно заснемане на документи за самоличност на гражданите и неизпълнение на решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Мотиви:
И двете търговски дружества, продължават да снимат лични карти на потребителите, като задължително условие за предоставяне на определени услуги. Тази практика продължава, въпреки постановени срещу дружествата решения на КЗЛД:

  • срещу търговска верига магазини “2be” - Решение № 38/16.07.2008 г.

Номинация 5:
Търговска верига Метро
Мотиви:
За изискването клиентите да бъдат заснемани за клиентски карти, както и да предоставят голям обем лични данни при издаването на същите карти.

Номинация 6:
Агенция за социално подпомагане – за незаконно задържане на официални документи, съдържащи лични данни на гражданите.
Мотиви:
При изплащане на еднократната помощ за раждане на дете Агенцията за социално подпомагане задържа над един месец оригиналите на удостоверения за раждане на децата. На запитване на гражданин това законно ли е, от агенцията заявили, че действително нямали нормативно основание да задържат документите, но така били решили, за да можели да ги обработят по-лесно.

Номинация 7:
ОББ АД - за незаконосъобразно обработване на лични данни
Мотиви:
Преди три години служител на ОББ се свързва с гражданин по неговия мобилен телефон с предложение да му бъде издадена кредитна карта ОББ Mastercard. Гражданинът Н. решава да не се възползва от услугата на банката, но въпреки това започва да получава sms-известия по телефона, че дължи суми по издадена на негово име кредитна карта в ОББ. От лятото на 2006 г. човекът започва да получава напомнителни писма на домашния си адрес, след като никога не го е предоставял на служители на банката. След пореден разговор със служител на ОББ, Н. получава уверение, че банката ще престане да изпраща месечни известия, след като няма сключен договор. Въпреки това, ОББ продължава да изпраща напомнящи sms-и и писма с настояване да бъдат изплатени задължения, които, според писмо от страна на банката, възлизат на 138 лв. Гражданинът Н. подава жалба до КЗЛД. След проверка по случая, КЗЛД установява, че жалбоподателят Н. не е ползвал издадената на негово име ОББ Mastercard. Дължимите суми по нея са резултат от таксите, свързани с издаването на картата и нейното ежегодно подновяване, без негово съгласие. Към момента на раглеждане на случая от КЗЛД, въпреки че Н. не е клиент на ОББ, неговите данни продължават да фигурират в регистъра за клиенти на ОББ - клон “В.”

Номинация 8:
„ЧЕЗ Разпределение България” АД -  - за незаконосъобразно обработване на лични данни и неизпълнение на решение на КЗЛД
Мотиви:
КЗЛД е сезирана с твърдения, че за да извършва услугите, които предоставя (доставка на електроенергия), търговското дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, изисква от всички потребители, освен попълнено заявление по готов формуляр, копие от нотариален акт за съответен недвижим имот.
Проверка на КЗЛД показва че подобни документи действително се изискват от страна на дружеството, и комисията е уважила е жалбата на гражданите. С РЕШЕНИЕ № 49/21.02.2008 г комисията нарежда на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, да унищожи документите, удостоверяващи правото на собственост на всички потребители. Към настоящия момент „ЧЕЗ Разпределение България” АД продължава да изисква копия от документите за собственост на потребителите, нарушавайки не само разпоредбите на Закона за защита на личните данни, а и решението на комисията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.01.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP