Актуални новини

Начало

 

 

Архив новини 2005 г.

Програма Достъп до Информация изпрати до Парламента становище по Проект за Закон за министерството на вътрешните работи, сигн. 502-01-31 внесен от Министерския съвет на 07. 09. 2005 г. Текстът на становището четете тук. Становището на ПДИ се подкрепя от Фондация за реформа в местното самоуправление и Междуетничеста инициатива за човешки права. Подкрепете го, като изпратите e-mail на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

Необходима е по-голяма прозрачност, за да изпълним европейските изисквания за членство, според редовния доклад на Европейската комисия за 2005 г.

Липсата на достъп до информация в сферата на обществените услуги, благодатната почва за корупция в някои сектори на администрацията и особено непрозрачността на държавните сделки с частни фирми (обществени поръчки и концесии) сериозно застрашават членството на България в ЕС, според редовния доклад на Европейската комисия за 2005 г.

Откритостта и прозрачността на обществените услуги, особено що се отнася до достъпа до информация, са недостатъчни въпреки приетия през 2000 г. Закон за достъп до обществена информация. Ролята му за осигуряване на открито управление остава ограничена, макар че броят на административните решения по закона се е увеличил.

Специфична област, изложена на корупция поради особена непрозрачност е договарянето на държавата с частни фирми - процедурите по обществени поръчки и концесии.

В доклада специално се коментира концесията на автомагистрала Тракия. Отбелязва се, че макар привличането на частни инвеститори в концесионни сделки да е полезно за модернизирането на транспортната инфраструктура, осигуряването на прозрачност на концесионните процедури е от изключителна важност. Само така ще се постигне необходимото за привличане на бъдещи инвестиции доверие в българската държава и ще се избегнат продължителни правни спорове.

Тези констатации на Европейската комисия съвпадат в значителна степен с изтъкнатите от Програма Достъп до Информация проблеми по прилагането на ЗДОИ в годишния доклад за състоянието на достъпа до информация, издаден през 2005 г. Като пример за непрозрачни сделки Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, посочва държавните договори с "Краун ейджънтс", "Майкрософт", Автомагистрала "Тракия" и демонстрационните проекти.

На 10 август тази година новият Министерски съвет внесе законопроект за изменение и допълнение в закона за защита на личните данни. На 5 октомври 2005 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание обсъжда законопроекта.

Проектът е точно копие на предложението на кабинета Сакскобурготски, прието през тази пролет, което предизвика вълна от критични публикации във в.”Труд”, в.”24 часа”, в.”Дневник”, електронното издание Медиапул и др.. Взривът от негодувание беше предизвикан от въвеждането на нов чл.5а, с който се въвежда контрол на “съответните органи” върху обработването /в т.ч. разпространението/ на лични данни, свързани със съдебни и досъдебни производства. Според Програма Достъп до Информация /ПДИ/ това предложение въвежда предварителна цензура върху публикациии за обществено значими дела и противоречи на чл.40 от Конституцията. Изключително проблематично е и предложението да се отмени текстът на чл.35, ал.1, т.2 от действащия Закон, според който за даването на данни от публични регистри и документи, съдържащи обществена информация, не е нужно съгласието на лицето. Поставянето на достъпа до информация от тези източници в зависимост от субективната воля на отделни хора, включително публични личности, ще създаде условия за непрозрачност и корупция, за липса на предвидимост и стабилност в стопанския оборот, според неправителствената организация. Повече четете тук.

За трети пореден път на церемония в зала “Мати” на НДК, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация. По този начин ПДИ отбелязва 28 септември - Международния ден на правото да знам.

Програма Достъп до Информация организира четиридневен цикъл дискусии за практикуващи журналисти по въпроси, свързани със свободата на информацията. Дискусиите ще се провеждат в рамките на 3-4 часа на 13, 14 и 15 септември, в Център за култура и дебат “Червената къща” – ул. “Любен Каравелов” 15, София. На 16 септември 2005 г., подобна дискусия ще се проведе с журналисти от Пловдив в зала “Пълдин”, хотел “Тримонциум”, гр. Пловдив от 10,00 до 14,00 часа.

Целта е да се запознаят практикуващите журналисти с възможностите, които дават правата по ползването на Закона за достъп до обществена информация, както за целите на разследващата журналистика, така и в ежедневните професионални справяния за представяне на новини. Формата на всяка отделна дискусия ще бъде раздвижена, дискусионна, с подчертана практическа насоченост и ще бъде водена на английски език от г-н Едуард Фигхе – холандски експерт по комуникациите. Г-н Фигхии е парламентарен журналист с 10 годишен опит, специалист по комуникациите за общините и областите в Кралство Холандия, работил по множество проекти в областта на журналистиката и комуникационните стратегии в Източна и Централна Европа и Африка.

Предстоящите дискусии се осъществяват в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.

На 03.06.2005 г. вестник "Новинар" внесе жалба до Върховния административен съд срещу отказа на министъра на регионалното развитие Валентин Церовски да предостави копие от договора за концесия на автомагистрала "Тракия". В жалбата се напомня, че според препоръка на Съвета на Европа, когато достъпът до официални документи се ограничава в името на държавния или друг защитен интерес, евентуалната "вреда", която може да настъпи от разсекретяването, трябва да бъде доказана. Още...

На 6 юни, Софийски градски съд разгледа жалбата на неправителствената организация “За земята” срещу отказ на Министъра на финансите да предостави информация относно финансирането на строежа на автомагистрала Люлин по програма ИСПА. Еколозите са поискали копие от оценката на разходите и ползите от проекта, както и копие от самия проект, в който се съдържа подробно описание на предвижданите дейности по строежа на автомагистралата. От Министерството на финансите препращат заявителите към Интернет страницата си, където обаче фигурира само обща информация.

Лични данни ли е информацията, съдържаща се в разрешителното за лов ще решава Върховният административен съд на 8 юни. Делото е образувано по жалба на Росен Алексов срещу отказ на директора на Държавно лесничейство – Симитли. Гражданинът е поискал копие на издадено разрешително за индивидуален лов на дивеч за три определени дни през 2004 г., със съмнение, че по дивеча е стреляно в забранен сезон. Върховният административен съд ще решава дали имената и ЕГНтата на ловците са защитена информация. Тези данни фигурират в Регистъра на издадените и презаверени билети за лов, който по закон е публичен.

На 19 май, четвъртък, от 11 часа в конферентната зала на “София Прес” на ул. “Славянска” 29 Програма Достъп до Информация представи анализ и оценка за достъпа до информация в годишния си доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2004". Докладът съдържа становище и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация, по които са заведени съдебни дела. Още за пресконференцията четете тук.

На 17.05.2005 г. от 11 ч. в Софийски градски съд (СГС) бе разгледано в закрито заседание и обявено за решаване, воденото с подкрепата на ПДИ, дело срещу мълчалив отказ на Главния прокурор да предостави копие от Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата и движението на документооборота (а.д. № 4119/2003 г. по описа на СГС АО ІІІ – Е състав). Забележителен момент в делото е фактът, че жалбата е подадена още през лятото на 2003 г., но първоначално нежеланието на прокуратурата да спази закона, а впоследствие и нежеланието на СГС да разгледа по същество едно подобно дело се изразиха в забавяне от година и половина. В крайна сметка след като Върховният административен съд (ВАС) отменя на два пъти определения на СГС за прекратяване на делото, то най-сетне бе разгледано по същество и предстои решаването му в 30 дневен срок. Повече информация по делото и кратко описание на особено интересната му предистория, чието начало е поставено с публикуваното в медиите на 5 ноември 2002 г. открито писмо на Едвин Сугарев, с което той обвинява Главния прокурор в злоупотреба с власт, разправа с подчинените, натиск върху медиите и т.н., четете тук.

С помощта на ПДИ министър Велчев отново бе осъден за договора с Crown Agents
На 28 април 2005 г. петчленен състав на ВАС отмени изцяло решението на тричленния състав на същия съд, с което през м. ноември 2004 г. бе отхвърлена жалбата на Кирил Терзийски от ПДИ срещу отказа на министъра на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с Британската фирма Crown Agents. Мотивите на магистратите са, че решението на тричленния състав е постановено при допуснато нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. На първо място съдиите отбелязват, че тричленният състав не се е произнесъл по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност на договора, поради което изводът му, че същият съдържа класифицирана информация, е необоснован. На второ място тричленният състав е събирал доказателства (преглед на договора) в закрито заседание по реда на чл. 41, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване като по този начин е нарушил правото на защита на жалбоподателя, който не е могъл да се запознае с установените факти и обстоятелства. Делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда. Повече информация по делото четете тук.

ПДИ издаде годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2004". Докладът е подготвен в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", осъществяван от Програма Достъп до Информация в сътрудничество с и с финансовата подкрепа на Програмата за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия.

Достъпен: Acrobat Reader (1071Kb) PDF Download PDF

Шестнадесет граждански организации, сред които Програма Достъп до Информация, подкрепиха призива на организацията “Правна инициатива” за приемане на нормативна рамка, с която да се гарантира достъпа до информация в Европа. В писмо до Съвета на Европа неправителствени организации от 13 европейски страни поискаха унифициран акт да задължава всички публични институции, включително съдебната и законодателната власт, както и частни организации, усвояващи обществени средства, да предоставят свободен достъп до информация на гражданите. В искането си, правозащитниците се позовават на Препоръка 2002(2) на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи. Писмото можете да прочетете тук: Acrobat Reader (90Kb) PDF Download PDF

Административно дело № 1286/2005 г образувано по касационна жалба на министъра на държавната администрация срещу решението на тричленен състав на ВАС ще се се гледа на 14.04 от 9.00 ч., зала 2 от петчленен състав на Върховния административен съд. С атакувания съдебен акт е отменен мълчаливият отказ на министъра на държавната администрация по заявление (подадено от Иван Иванов, Стойчо Кацаров и Фондация “Програма достъп до информация”) за предоставяне на достъп до обществена информация - договор, сключен с фирмата “Майкрософт” за доставката на 30 000 пакета софтуер Windows XP и Office XP за нуждите на държавната администрация. Информация за делото.

На 13 април 2005 година в Центъра за култура и дебат “Червената къща” от 11 часа се състоя връчване на анти-наградите “Големия Брат” за нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Oще информация...
Снимки от церемонията

Фондация Програма Достъп до Информация организира двудневен обучителен семинар за свобода на информацията за представители на общинските ръководства отговарящи за политиката на прозрачност и служители в общински информационни центрове или звената, които отговарят по Закона за достъп до информация. Обучителният семинар се организира за представители на общинските администрации от Пловдивска и Пазарджишка области. Той се проведе в Зала “Дружба” на хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, на 7 и 8 април 2005г. Още..

На 14.03.2005 Програма Достъп до Информация бе удостоена с една от най-престижните награди за принос в изграждането и поддържане на принципите на демокрацията и пазарната икономика. Международната Фондация за икономически изследвания “Атлас” ще връчи на ПДИ наградата “Темпълтън” за особени заслуги в категория “Етика и ценности” на Петия годишен форум на свободата в Маями на 27 Април тази година. Пълен текст на прес-съобщението.

С решение, оповестено на 16 март, Софийският градски съд отмени като незаконосъобразен отказ на президентската администрация да разкрие информация от доклад на Национална Служба Сигурност и Национална Разузнавателна Служба. Докладът бе изготвен по искане на Президента във връзка с огласените във вестник “Ал мада” данни за участие на български фирми, близки до БСП, в незаконни сделки с Ирак. Миналата година журналистката Зоя Димитрова (тогава от вестник “Монитор”) поиска достъп до доклада и той и беше отказан. В мотивите за отказа, подписани от главния секретар на президента, се приема, че докладът съдържа класифицирана информация. Журналистката подаде жалба с помощта на ПДИ, адвокат по делото бе Александър Кашъмов. Според Софийския градски съд нито е уточнено какъв вид е класифицираната информация – държавна или служебна тайна, нито Президентството е разгледало искането на журналистката да й се предостави, ако е необходимо, частичен достъп до доклада. Освен това изготвянето на доклада от двете спец-служби не води автоматично до конфиденциалност, приемат магистратите. От президентската администрация са заявили, че ще обжалват решението на съда. Информация във в. Монитор.

На 10 март Петчленен състав на ВАС разгледа и жалбата на журналиста Христо Христов от в. "Дневник" срещу отказ на информация от Висшия Съдебен Съвет. През есента на 2004 година журналистът поиска докладите на главна прокуратура за борбата с престъпността през последните три години. Според висшите магистрати тази информация не може да бъде предоставена на обществото, защото няма самостоятелен характер. Решението на съда ще бъде окончателно.

Българско интернет общество съвместно с Програма Достъп до Информация, ще връчи за втори път наградите “Big Brother” /“Големия брат”/ за България. Името на наградите е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984”.В романа Големия брат е символът на държавата, той винаги те наблюдава, с цената на абсолютно ограничение на личната свободата. Наградата е учредена от световната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Всяка година националните членове и партньори на организацията Privacy International връчват национални наградите "Big Brother". С наградите "Big Brother" се отличават онези институции, които с директни действия или чрез създаване регламенти и поставяне на изисквания пред гражданите и потребителите, нарушават грубо правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. От 1998 година досега за проведени над четиридесет церемонии в повече от 16 държави.

Място на провеждане: зала София Прес
Дата на провеждане: 28 февруари (понеделник)
Час на провеждане: 12.00
още..

Главният секретар на Министерството на Околната Среда и Водите, Леончия Сеизова, и юрисконсултът на министерството незабавно да изпратят писмено обяснение защо не са изпълнили задължителни указания на съда – това разпореди състав на Софийския градски съд на 9 февруари. Делото е образувано по жалба на сдружение “За земята” срещу отказа на еко-министерството да даде протоколи от обществени обсъждания на крупни инфраструктурни проекти, финансирани по програма ИСПА на Европейския съюз. За февруарското заседание главният секретар трябваше да представи доказателства, че министър Арсенова му е разрешила да отказва тази информация. Неявяването на представител на министерството на заседанието в четвъртък е причинило неоправдано отлагане на делото, констатира съдът.

На 9 февруари, Министерският съвет внесе в Парламента проект за изменения в Закона за защита на класифицираната информация. Това стана ден след като Министерски съвет официално заяви на Програма Достъп до Информация, че заради съгласуване по отделните министерства ще забави изпращането на копие на проекта. Въпреки сериозните публични критики, включително от ПДИ, правителството настоява да узакони унищожаването на секретни документи. Досега това беше абсолютно забранено. В момента документи могат да се унищожават само след като са разсекретени и са били публични поне една година.

На 10.02.2005 г. тричленен състав на Върховния административен съд разгледа дело за достъп до стенограма на Министерския съвет от 2003г. Делото е по жалба на журналиста от радио Нова Европа, Васил Чобанов, който поиска да узнае позициите на отделните министри по приватизирането на дружества със стратегическо значение за България. Според правителството журналистът няма право на тази информация, защото тя била от подготвителен характер и с несамостоятелно значение. През 2004г. Софийският градски съд отхвърли жалбата на Чобанов. Решението на ВАС ще е окончателно.

Президентът Първанов няма правомощието да разсекрети доклада на специалните служби по аферата „Иракгейт“, смятат юристите на президента.

Становището беше изказано по време на съдебното заседание, в което се разгледа искането на журналисти от вестник Монитор да получат достъп до този документ. Докладът бе изготвен през 2004 г. от Националната Разузнавателна Служба и Националната Служба Сигурност и би трябвало да съдържа отговор на въпроса съществуват ли нерегламентирани връзки на хора, близки до БСП, с режима на сваления иракски диктатор Саддам Хюсеин.

Документи:

- Зявление за достъп до информация
- Отказ за предоставяне на информация от Администрацията на Президента
- Жалба срещу отказа
- Писмени бележки от Радослава Лесковска, главен юристконсулт в Администрацията на Президента
- Писмени бележки (Acrobat PDF 100Кb) от адв. Александър Кашъмов, ПДИ, пълномощник на жалбоподателката

Съдът ще решава законен ли е строежът на АЕЦ “Белене”
Законно ли е започналото изграждане на АЕЦ Белене – това е въпрос, който тричленен състав на ВАС ще е задължен да реши. Състав от петима върховни съдии разпореди този въпрос да бъде решен по същество. Решението е по дело, заведено от “Екогласност”, в което организацията поставя под въпрос законността на тихомълком взетото решение за изграждане на АЕЦ Белене. Още...

Тайна ли са декларациите на експертите, извършвали екологичната оценка на АЕЦ Белене, с които те декларират независимостта си. Този въпрос ще решава състав на Върховния Административен съд. На 24.01.2005 се проведе първото заседание по делото, в което екологът Петър Пенчев защитава правото си на достъп до документите, показващи, че експертите, изготвили оценката по ОВОС на ядрената централа не са лично заинтересувани от реализацията и прилагането на плановете, програмите или инвестиционните предложения.

На 25.01.2005 тричленен състав на Върховния административен съд гледа дело срещу отказ на Върховната касационна прокуратура да предостави копие от доклада си за злоупотребата със специални разузнавателни средства през 2001г. Според прокуратурата той бил служебна тайна, но 2-годишният срок за защитата й е отдавна изтекъл. Това е може би най-старото дело за достъп до информация.

Участвали ли са фирми, близки до БСП, в сделките със Саддам Хюсеин, известни като Иракгейт? Отказът на Президентството да предостави доклада на службите за сигурност ще се разгледа на 27 януари от Софийски градски съд. Делото беше насрочено миналата есен и отложено поради нередовно призоваване на Президента. ЦРУ оповести своя доклад за Ирак гейт в Интернет през месец октомври през 2004г.

В четвъртък, 6 януари, Министерски съвет на практика одобри унищожаването на досиетата на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб. Това стана с проект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, според който унищожаването на класифицирана информация с изтекъл срок на защита става компетентност изцяло на съответното ведомство, в което е информацията. В конкретния случай на МВР. Досега унищожаването беше възможно само с разрешение на Държавната Комисия по Сигурността на Информацията. От кабинета не предоставиха законопроекта на журналистите и не уточниха дали е предвиден орган, който ще контролира процедурата. На 07.01.2005 г. със заявление до Министерски съвет, Програма Достъп до Информация поиска пълния текст на проекта за изменение и допълнение на ЗЗКИ. Още...

Обществено обсъждане на Прeдложението за изграждане на ядрена централа на площадка Белене ще се проведе на 7 януари 2005 г. от 10:00 ч. в зала 8 на НДК. Материалите, свързани с предложението за изграждане на ядрена централа на площадката на Белене, ще бъдат на разположение на всички заинтересовани физи-чески и юридически лица всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в стая 525 на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси - София, ул. “Триадица” №8.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP