Донор на проекта: German Marshal Fund


German Marshal Fund of the United States (GMF) е неправителствена, трансатлантическа организация със седалище във Вашингтон, САЩ, и с офиси в Анкара, Белград, Берлин, Брюксел, Букурещ, Париж и Варшава. German Marshal Fund се стреми да защитава демократичните ценности, като укрепва гражданското общество, формулира смели и иновативни политически идеи и развива ново поколение лидери, които да се справят с глобалните предизвикателства. За повече информация: https://www.gmfus.org/

 

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от German Marshal Fund of the United States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund of the United States (GMF) или техните партньори.


Целта на проекта е предоставяне на правна помощ в случаите на търсене на информация и съдебно представителство по дела за досъп до информация.

 

Дейности:

1. Предоставяне на консултации за журналисти, граждани и НПО в случаи на търсене на информация и насърчаването им да използват правата си, осигурени от Закона за достъп до обществена информация.

2. Подпомагане на дела в страната за подобряване на съдебната практика в регионалните административни съдилища.

3. Публикации относно случаи и резултати от представителството по дела за достъп до информация с цел повишаване на познаването на правото на информация и насърчаване на основните групи търсещи информация по ЗДОИ.
4. Споделяне на постиженията и изводите от правната помощ и воденето на дела за достъп до информация в България с международни партньори и мрежи на застъпниците за свобода на информацията.